”ดร.ณรัชต์” กลับมาเป็นคนธรรมดา”

ถ้าพูดถึงผู้จัดการทีมฟุตบอลที่เพียบพร้อมไปด้วยรูปร่ างหน้าตา ฐานะ และความสามารถแล้ว

คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก “มาดามแป้ง นวลพรรณ” ที่เคยพาทีมช าติไ ทยไปสร้ าง

ชื่อเสียงให้กับบ้านเรามาแล้วหลายครั้ง ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบ

แม้ว่าอ ายุเข้าเล ขห้าแล้วแต่คุณแป้งก็ยังคงสวย และดูดีไม่เปลี่ยนเลย นอกจากหน้าที่การง าน

ของเจ้าตัวจะไปได้ด้วยดีแล้ว ความรักก็ไปได้สวยไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ หลังจากแยกทาง

กับอดีตสามี อย่าง “ดร.วัชระ พรรณเชษฐ์” ด้วยดีแล้ว เจ้าตัวก็ได้พบกับความรักครั้งใหม่

ซึ่งเจ้าตัวรู้สึกโ ชคดีที่ได้เจอกับสามีคนนี้ อย่าง “เอ ณรัชต์” ถึงแม้จะพัฒนาความสัมพันธ์กัน

ในตอนที่มีอ ายุแล้ว แต่ชีวิตคู่ก็ร าบรื่น และมีความสุขดี เพราะทั้งสองมีมุมมองความคิด

ในตอนที่มีอ ายุแล้ว แต่ชีวิตคู่ก็ร าบรื่น และมีความสุขดี เพราะทั้งสองมีมุมมองความคิด

ในตอนที่มีอ ายุแล้ว แต่ชีวิตคู่ก็ร าบรื่น และมีความสุขดี เพราะทั้งสองมีมุมมองความคิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *