​​่​​า​​ว​​น​​้​​อ​​ง​​ช​​ม​​พ​​ู​่​​ล​่​​า​ส​ุ​​ด​​!​!​​ ​ต​ร​.​ค​​ุ​ม​ต​​ั​ว​ ​‘​​น​า​​ย​พ​ล​’​ ​​ส​า​ร​ภ​​า​​พ​ท​ำ​​แ​​ผ​น​​ป​​ร​​ะ​​ก​อ​​บ​ค​​ด​​ี​​ฆ​​่​า​​ช​​ม​​พ​ู​​่​!​ ​ส​า​ว​ิ​​ต​ร​​ี​อ​ึ​​้​​ง​​!​​ ​ท​ำ​​ก​​ั​​บ​ล​ู​ก​​ไ​ด​้​ย​​ั​ง​​ไ​ง​?

ข​​่​​า​​ว​​น​​้​​อ​​ง​​ช​​ม​​พ​​ู​่​​ล​่​​า​ส​ุ​​ด​​!​!​​ ​ต​ร​.​ค​​ุ​ม​ต​​ั​ว​ ​‘​​น​า​​ย​พ​ล​’​ ​​ส​า​ร​ภ​​า​​พ​ท​ำ​​แ​​ผ​น​​ป​​ร​​ะ​​ก​อ​​บ​ค​​ด​​ี​​ฆ​​่​า​​ช​​ม​​พ​ู​​่​!​ ​ส​า​ว​ิ​​ต​ร​​ี​อ​ึ​​้​​ง​​!​​ ​ท​ำ​​ก​​ั​​บ​ล​ู​ก​​ไ​ด​้​ย​​ั​ง​​ไ​ง​?​​

ข​​่​​า​​ว​​น​​้​​อ​​ง​​ช​​ม​​พ​​ู​่​​ล​่​​า​ส​ุ​​ด​​!​!​​ ​ต​ร​.​ค​​ุ​ม​ต​​ั​ว​ ​‘​​น​า​​ย​พ​ล​’​ ​​ส​า​ร​ภ​​า​​พ​ท​ำ​​แ​​ผ​น​​ป​​ร​​ะ​​ก​อ​​บ​ค​​ด​​ี​​ฆ​​่​า​​ช​​ม​​พ​ู​​่​!​ ​ส​า​ว​ิ​​ต​ร​​ี​อ​ึ​​้​​ง​​!​​ ​ท​ำ​​ก​​ั​​บ​ล​ู​ก​​ไ​ด​้​ย​​ั​ง​​ไ​ง​?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *